Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / About the library / Organisation / Organisering

Organisering

organisation

Alle medarbejdere på Statsbiblioteket arbejder inden for fem områder, der hjælper hinanden med at løfte vores hovedopgaver. Udover vores områder har vi en direktør og en personalechef, som begge svæver på tværs af områdernes grænser og sørger for, at rammerne er i orden.

Hvert område er yderligere inddelt i sektioner, som varetager en eller flere underopgaver.  Du kan se områder og sektioner i vores organisationsdiagram.

Områderne Nationalbibliotek, Universitetsbibliotek og Overcentral knytter sig hovedsageligt til en enkelt af vores hovedopgaver. Nationalbibliotek til bevaring af kulturarven, Universitetsbibliotek til opgaven af samme navn, mens Overcentral knytter sig til opgaven om nationaloverbygning for folkebibliotekerne.

IT er en driftsafdeling, som står for servicering af it på Statsbiblioteket, men udover drift udvikles der også løsninger til brug for de andre afdelinger og dermed løsningen af hovedopgaverne.

Administrationen tager sig selv sagt af alt de administrative forbundet med løsning af hovedopgaverne.