Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / Billeder / Portletbilleder 2011 / Copy Shared library system / Affected libraries

Affected libraries

Affected libraries

 

 • ASB Bibliotek, Handelshøjskolen i Århus
 • Bibliotek for Matematiske Fag
 • Biblioteket for Fysik og Astronomi
 • Biblioteket for Sprog, Litteratur og Kultur
 • Bio-biblioteket
 • DJF: Aarhus, Flakkebjerg, Foulum og Årslev
 • DMU - Danmarks Miljøundersøgelser
 • Geologisk bibliotek
 • Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning
 • Idrætsbiblioteket
 • IT-biblioteket Katrinebjerg  
 • Kemisk bibliotek
 • Moesgårdbiblioteket
 • Ringgadebiblioteket
 • SAMbiblioteket (Statskundskab, Jura, Psykologi, Økonomi)
 • Steno Biblioteket
 • SVB (Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek)
 • Teologisk bibliotek'
 • Æstetikbiblioteket

Outside AU:

 • Det Jyske Musikkonservatorium